Managementul Calității

Managementul calităţii este o responsabilitate de bază a sistemului nostru de management. Obiectivul său este de a asigura şi îmbunătăţi calitatea , eficacitatea şi eficienţa muncii noastre, precum şi productivitatea. Prin managementul calităţii, ne referim la toate măsurile care duc la sporirea calităţii produselor noastre, proceselor şi serviciilor noastre.

Ghidurile UE de aprobare a producţiei

Anexa 15  
"Validarea procedeelor reprezintă documentarea obţinerii evidenţelor, de exemplu dovezile că procesul de producţie a unui medicament are loc în conformitate cu parametrii specificaţi, prin căi eficiente şi replicabile, în concordanţă cu specificaţiile pre-determinate şi atributele de calitate."

Astfel, managementul calităţii, de exemplu de asigurare a calităţii preventive, constituie baza după care fabrica noastră se coordonează, şi este menţinută şi prezervată de către personalul calificat.

Respectarea strictă a normelor cGMP (Good Manufacturing practice, Reguli de Fabricare ), încorporează bazele muncii nostre zilnice.

Certificări
GMP 
ISO 9001:2008
ISO 13485:2007